White kratom strains

These are “white” kratom strains.